Algemene info

Wilt u graag uw zoon of dochter laten aansluiten bij een zwemclub, dan bent u hier op de juiste plaats! Op een leuke en veilige manier leren wij uw kind alle zwemtechnieken om tot een geoefend zwemmer/competitiezwemmer te komen. 

Op basis van het zwemniveau van uw zoon of dochter, zal hij of zij ingedeeld worden in één van de zwemgroepen. Onze club voorziet voor elk niveau een eigen groep, waar ze zich veilig en goed zullen voelen. Wanneer ze alle technieken onder de knie hebben, zullen ze de kans krijgen om door te stromen naar een hogere groep. In de volgende groepen werken ze telkens verder op de reeds aangeleerde technieken, maar krijgen ze ook telkens nieuwe elementen aangeleerd.

Hieronder vind je overzicht van de groepen van laag naar hoog:

 • Zeesterren
 • Pinguïn
 • Zeehonden
 • Regenboogvissen
 • Orka's
 • Competitiezwemmers

 

Deze groepen worden allemaal aangestuurd door ons ervaren trainers team. Onze trainers hebben een Bloso-diploma en volgen regelmatig studiedagen en bijscholingen ingericht door Bloso, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwe trends en techniecken.

De trainers zorgen ervoor dat per groep ook de doelstellingen bereikt worden. Na het afnemen van de overgangsproeven wordt er door de trainers beslist wie er over mag gaan naar een hogere groep.

Wilt u graag meer informatie wat er aangeleerd wordt per groep?

Ontdek hier meer...

 

Hoe kan ik lid worden?

Om lid te worden van onze zwemafdeling dient de zwemmer aan volgende voorwaarden te voldoen :

 • 25 meter kunnen zwemmen zonder hulpmiddelen in schoolslag of rugslag of crawl

Om in te schatten in welke groep de zwemmer kan starten, wordt tijdens 2 gratis kennismakingslessen het zwemniveau bepaald en een zwemgroep toegewezen. 

De gratis kennismakingslessen gaan door op de laatste vrijdag van elke maand. Om u hieraan deel te nemen, dient u zich op voorhand te registreren via dit formulier.

Wenst u voorafgaandelijk bijkomende informatie te bekomen, dan kunt u het contact-formulier invullen.

Indien u zich na afloop van de kennismakingsles wenst in te schrijven, kunt u gebruik maken van de inlichtingenfiche die u daar kunt ontvangen of rechtstreeks hier op onze website via het inschrijvingsformulier!

 

Lidgeld

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald , en dit tussen 15 december en 15 januari.  Alle leden worden vanaf half november per brief verwittigd wat het te betalen lidgeld zal zijn.

Het lidgeld bestaat uit 2 delen :

 • inschrijvingsgeld : 35 €
 • zwemgeld : afhankelijk van de groep

 

Het inschrijvingsgeld wordt doorgestort naar de Vlaamse Zwemfederatie, en dient o.a. om de ongevallenverzekering mee te betalen. Dit gedeelte is altijd integraal te betalen.  

Het zwemgeld dient voor de afhuring van het zwembad, de betaling van de trainers/lesgevers, gebruik zwembadinfrastructuur enz...  Voor nieuwe leden wordt het zwemgeld verrekend volgens het aantal nog 
te lopen maanden tot aan het jaareinde. ( "pro rata temporis" ) .

 

Terugbetaling mutualiteit 

De verschillende mutualiteiten zorgen ook voor een terugbetaling van €15 per kalenderjaar indien je kind in een sportclub actief is.

Deze terugbetaling kan je maar 1x per sportclub indienen en terugbetaald krijgen.

Om van deze terugbetaling te genieten, dient de fiche (te downloaden via de site van de mutualiteit) met klever afgegeven worden in het clublokaal. Na een 3-tal weken kan je deze terug ophalen in het clublokaal om dan in te dienen bij de mutualiteit.

 

Terugbetaling Stad Oostende

Elk jaar betaalt Stad Oostende elk sportend kind (die woont in Oostende) €10 terug.

Inschrijven hiervoor kan tijdens de maanden augustus, september tem mid oktober via de site van Oostende (www.oostende.be).

 

Trainingsuren

 

Zwembenodigdheden 

BASIS: 2 handdoeken, een zwembroek of badpak en een zwembril!

In elke groep is het volgende EXTRA nodig:

 • ZEESTERREN: enkel de basis
 • PINGUINS: basis + zwemvliezen
 • ZEEHONDEN: basis + zwemvliezen + plank
 • REGENBOOGVISSEN: basis + zwemvliezen + plank + pull-boy
 • ORKA: basis + zwemvliezen + plank + pull-boy + handpaddels
 • COMPETITIE: basis + zwemvliezen + plank + pull-boy

Het basis + extra materiaal is aan te kopen door de ouders!

Al het extra materiaal kan verkregen worden in ons clublokaal of in een sportwinkel.

Mogen wij met aandrang vragen om bij elke training te zorgen dat de zwemmers alles bij zich hebben zodat de training op een correcte manier kan afgewerkt worden.

 

Inschrijven kan je hier!